Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

FOR ENGLISH, SEE BELOW.

Handelsbetingelser

Bemærk venligst at du accepterer følgende vilkår og betingelser når du handler hos BeigeBabyBeige online på hjemmesiden www.beigebabybeige.dk

Forsendelsesomkostninger

Danmark:

DAO shop DKK 29,-

DAO home DKK 45,-

Postnord shop: 29,-

Postnord home: 39,-

Gratis forsendelse ved køb for mere end DKK 499,-

Internationale forsendelser: Starter fra DKK 100,- afhængig af lokation. Gratis forsendelse hvis du køber for mere end DKK 2000,-

Husk at afhente din pakke! Hvis en kunde ikke afhænger en pakke og denne sendes retur til BeigeBabyBeige, vil der blive pålagt et ekstra gebyr.

Forsendelse og leverings information

Produkter der er på lager vil blive afsendt indenfor 2-4 hverdage. I Danmark vil ordre blive leveret 2-4 hverdage efter forsendelsesdagen og i EU efter 7 arbejdsdage fra forsendelsesdagen.

Hvis kunden bestiller flere varer og en eller flere af dem er udsolgt vil BeigeBabyBeige ikke sende ordren før hvert enkelte vare er tilbage på lager igen. I så fald kan leveringstiden være op til 7 uger inden for EU.

Vi sender alle vores varer med DAO.

Danmark:

DAO shop DKK 29,-

DAO home DKK 45,-

Postnord shop: 29,-

Postnord home: 39,-

Gratis levering ved køb for over DKK 499,-

Spor din pakke

https://www.postnord.dk/ 

https://www.dao.dk/

https://www.gls.dk/

Husk at afhente din pakke!! Hvis kunden ikke henter en pakke og pakken sendes tilbage til BeigeBabyBeige vil vi opkræve et gebyr på DKK 75,-

BeigeBabyBeige vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende overholdelse af sine forpligtelser, hvis forsinkelsen eller manglende levering skyldes enhver årsag, som er uden for vores rimelige kontrol. Denne betingelse påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Vi sikrer, at vores varer er pakket på en måde, der beskytter dem under forsendelsen, men nogle gange forekommer der skader.

Vi beklager ulejligheden dette kunne medføre.

Hvis noget er blevet beskadiget under forsendelsen kan du kontakte os på info@beigebabyeige.dk

Returnering af produkter

Kunden har ret til at returnere produkter til BeigeBabyBeige.  ******Kunden skal returnere produkter senest 30 dage efter leveringsdatoen. Hvis produkterne returneres 31-35 dage efter leveringsdatoen vil kunden modtage et tilgodebevis.

Ønskes der at gøre brug af returretten, skal BeigeBabyBeige gøres opmærksom på dette via mail til info@beigebabybeige.dk

Ved returnering skal der i pakken vedlægges og udfyldes en returneringsblanket, eller udfyldes en returneringsblanket online. BeigeBabyBeige vil kun dække forsendelsesomkostningerne ved returnering, hvis returneringen skyldes en fejl fra vores side. BeigeBabyBeige dækker ikke fragtomkostninger i forbindelse med returnering af varer købt på www.beigebabybeige.dk eller www.beigebabybeige.com

Ved returnering af varer refunderes den oprindelige fragtomkostning betalt ved placing af ordre ikke. Kun beløbet for det returnerede produkt tilbage betales.

Forringelse af produkter

Ved køb af produkter fra BeigeBabyBeige godkender kunden også betingelserne for 100% værdiforringelse af produkterne, hvis produktet er taget i brug. Kunden modtager derfor kun refundering af købet, hvis det returneret produkt er ubrugt.

Ved returnering af varer vil det fulde betalte beløb først blive returneret, når BeigeBabyBeige har modtaget varerne.

Ved returnering af varer vil det fulde betalte beløb først blive returneret, når BeigeBabyBeige har modtaget varerne.

For at forhindre svindel, vil BeigeBabyBeige kun refundere til det kreditkort, der blev brugt ved bestillingen.

Returnerings adresse

Produkter skal returneres til:

Zoey Adrianna

BeigeBabyBeige

Amager Strandvej 112G, 5. TV

2300 København S, Danmark

Efter at have placeret en ordre vil BeigeBabyBeige sende dig en e-mail, som bekræfter modtagelsen af ordren og den vil indeholde detaljer om dine produkter. Denne e-mail udgør ikke en accept af ordren.

BeigeBabyBeige accepterer tilbuddet enten ved at bekræfte afsendelsen ved en e-mail eller ved levering af ordren til den oplyste adresse. Aftalen er ikke indgået inden BeigeBabyBeige har accepteret tilbuddet.

Betalingen vil blive indsamlet, når ordren er afsendt.

Konto

Kunden er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af sin konto og password gennem begrænset adgang til sin computer for at forhindre uautoriseret adgang til sin konto. Kunden indvilliger i at påtage sig ansvaret for alle aktiviteter, der foregår under dens konto. Informer straks BeigeBabyBeige hvis du har nogen grund til at tro, at adgangskoden er blevet kendt af en anden eller adgangskoden bliver brugt på en uautoriseret måde.

Kunden skal sikre, at oplysningerne på kontoen, som leveres til BeigeBabyBeige er korrekte. Kunden skal straks underrette BeigeBabyBeige ved eventuelle ændringer i de oplysninger, der er blevet registreret.

Ejendomsforbehold

BeigeBabyBeige bevarer ejendomsretten til varerne, indtil modtagelsen af alle betalinger.

Garanti og reklamation

BeigeBabyBeige giver 1 års garanti på alle produkter. Garantien dækker ikke, når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Kunden kan som forbruger vælge om et produkt skal repareres eller udskiftes. Undtagelsen fra denne regel er, hvis erstatningen er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige omkostninger for BeigeBabyBeige.

Ønsker du at klage over et produkt kontakt os venligst på info@beigebabybeige.dk

BeigeBabyBeige dækker ikke de fragtomkostninger, der opstår i forbindelse med en reklamation.

Pris og betaling

Alle priser angivet på online-butikken er i DKK eller EURO og inklusiv 25% dansk moms. Betalingen kan ske via MobilePay, MobilePay, ApplePay, GooglePay, Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard.

BeigeBabyBeige accepterer følgende kreditkort:

Visa, Visa Electron, MasterCard.

I tilfælde af levering uden EU er kunden forpligtet til at varetage fortoldning og yderligere omkostninger. Told varierer meget fra land til land, så kunden skal kontakte det lokale toldvæsen for yderligere oplysninger.

Vi tilbyder ikke afgiftsfrie køb på ordrer fra ikke-EU-lande.

Hvis pakken ikke bliver afhentet af kunden, og der tillægges nogen form for gebyr, er kunden ansvarlig for de ekstra omkostninger, og alle omkostninger og udgifter vil blive opkrævet i forbindelse med tilbagelevering af forsendelsen. Dette omfatter fragtomkostninger, eventuelle ekstra betalinger, afgifter, skatter, og gebyrer for Link Logistics A / S forudbetalinger, returnerings afgifter og eventuelle ekstra gebyrer mv.

Databeskyttelse

BeigeBabyBeige er berettiget til at indsamle, bearbejde og bruge vores kunders data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. BeigeBabyBeige vil kun bruge kundens data til formål, som er en del af aftalen eller til korrespondance med kunden. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af betaling, vil BeigeBabyBeige overføre kundens betalingsdata til kreditinstitut som er instrueret med betalingen.

 

Terms of service

Please notice that you agree to the following terms and conditions when shopping at BeigeBabyBeige's online shop under the web-site www.beigebabybeige.dk and www.beigebabybeige.com.

SHIPPING COSTS

Denmark:

DAO shop DKK 39,-

DAO home DKK 45,-

Postnord shop DKK 39,-

Postnord home DKK 49,- 

Free Delivery if you purchase for more than DKK 500,-

International standard UPS: Rates starts from DKK 100,- depending on your location. Free delivery if you purchase for more than DKK 2000,-

Remember to pick up our parcel!! If the customer does not pick up a parcel and the parcel is shipped back to BeigeBabyBeige we will charge all the return costs.

SHIPPING AND DELIVERY INFORMATION

Products that are on stock will be shipped from our facility within 2-4 working days. In Denmark orders will be delivered within 2-4 working days from the shipment date and in the EU within 7 working days from the shipment date. If the customer orders several items and one or more of the items is out of stock BeigeBabyBeige will not ship the order before each item is back in stock again. In that case the delivery time may be up to 7 weeks within the EU.

We ship with DAO, GLS or UPS.

Denmark:

DAO shop DKK 39,-

DAO home DKK 45,-

Postnord shop DKK 39,-

Postnord home DKK 49,- 

Free Delivery if you purchase for more than DKK 500,-

International standard UPS: Rates starts from DKK 100,- depending on your location. Free delivery if you purchase for more than DKK 2000,-

Track your parcel here: https://www.dao.dk/, https://www.gls.com or https://www.ups.com/

Remember to pick up our parcel!! If the customer does not pick up a parcel and the parcel is shipped back to BeigeBabyBeige we will charge a fee of minimum € 10.00

BeigeBabyBeige will not be held responsible for any delay or failure to comply with its obligations if the delay or failure arises from any cause which is beyond our reasonable control. This condition does not affect your legal rights. We ensure that our goods are packaged in a way that protects them during the shipment but sometimes damage does occur. We apologize for any inconvenience that it might cause. If anything has been damaged during the shipment please contact us at info@beigebabybeige.dk

RETURN OF PRODUCTS

The customer has the right to return products to BeigeBabyBeige. The customer must return the new and unused products to BeigeBabyBeige within 14 days from the delivery date. If the products are returned 15-16 days after the delivery date the customer will receive a store credit. BeigeBabyBeige does not cover return shipping cost.

In case of a refund the original shipping cost will not be refunded to the customer.

EXTENDED DECEMBER RETURN POLICY:

Only orders placed in December 2021.

If your 14 days have expired the customer can return or exchange products purchased in December 2021 until January the 10th. 2022

DEGRADATION PRODUCTS

When purchasing products from BeigeBabyBeige the consumer accepts the terms of 100% degradation of used products. The customer will only receive money refund if the returned product is unused. The 14 days begins after the delivery time and under no circumstances earlier than the customer has received the goods. In order to comply with the 14 days of return, the goods must be shipped and delivered as new and unused within the 14 days. BeigeBabyBeige will only cower the shipping cost when returning products is a result of our fault. Products can only be returned if they are still in their original packages. When returning products the full paid amount for the product will be returned when BeigeBabyBeige have received the return package. BeigeBabyBeige will only refund to the credit card that was used when placing the order. This is in order to prevent fraud.

Return information

If you wish to return your order, please contact info@beigebabybeige.dk and inform us of your wish to refund your products. We will provide you with a return slip. Please fill out the return slip when returning an order.

Products must be returned to:

Zoey Adrianna

BeigeBabyBeige

Amager Strandvej 112G, 5. TV

2300 Copenhagen S, Denmark

How to shop

The customer places the order by following the next steps:

  1. Select a product and “add to shopping bag”
  2. Select “go to your shopping back” to see detailed information about the selected product.
  3. Select “Checkout”
  4. Enter all personal information – enter any comments for dispatch – accept BeigeBabyBeiges's terms
  5. Select “Approve”
  6. Fill in the form with personal and credit card details

After placing an order BeigeBabyBeige will send the costumer an email, which confirms receipt of the order and contains the details of the order. The email does not constitute the acceptance of the offer. BeigeBabyBeige accepts the offer either by confirming the shipping by an email or shipping the products to the provided address. The contract has not been concluded before BeigeBabyBeige has accepted the offer. The payment will be collected when the order has been shipped.

Account

The customer is responsible for maintaining the confidentiality of its account and password and for restricting access to its computer to prevent unauthorized access to its account. The customer agrees to accept responsibility for all activities that occur under its account or password. Inform BeigeBabyBeige immediately if you have any reasons to believe that the password has become known to someone else or the password is being used in an unauthorized manner. The customer must ensure that the account information which are provided to BeigeBabyBeige are correct. The customer must immediately inform BeigeBabyBeige of any changes to the information that has been provided by the registration.

Retention of title

BeigeBabyBeige retains title to the goods until receipt of all payments.

Warranty and complaint

BeigeBabyBeige gives a 1 year guarantee on all products. The warranty doesn’t cover when defects, damage or wear and tear occurs due to misuse, lack of maintenance or common wear. The customer can choose as a consumer if a product should be repaired or replaced. The exception to this rule is if the replacement is impossible or would involve disproportionate costs for BeigeBabyBeige. Should any complaint occur please contact info@beigebabybeige.dk. BeigeBabyBeige does not cover the freight costs which occurs, in connection with a complaint.

Price and payment

All prices stated on the online-shop are in DKK or EURO and inclusive 25% Danish VAT. The payment will be done via MobilePay, ApplePay, GooglePay or creditcard. BeigeBabyBeige accepts the following credit cards: Visa, EuroCard, MasterCard. In case of delivery outside EU the customer is obliged to bear the customs duties and further costs incurred. Customs policies vary widely from country to country, so the customer should contact the local customs office for further information. We do not offer tax-free purchases on orders from Non-EU countries. If the package is not picked up by the customer and any kind off fee is added, the customer is responsible for the extra cost and will be charged all costs and expenses associated with the return-shipment. This includes freight charges, any extra payments, duties, taxes, levies, and fees for Link Logistics a/s prepayments, return charges, any additional fees, etc.

Data protection

BeigeBabyBeige is entitled to collect, process and use our customers’ data in accordance with applicable data protection law. BeigeBabyBeige will only use the customer’s data for purpose which the data are provided for or for correspondence with the customer. If necessary for the processing of payment, BeigeBabyBeige will transfer the customer’s payment data to the credit institute which is instructed with the payment.